Ett stort tack till ett bra samarbete med TEMAB och till alla som lämnade in saker på återbruksinsamlingen